Регистрация за учители в детска градина

В изпълнение на законовите изисквания, предварително, изрично и доброволно давам своето съгласие за обработване на личните ми данни, както следва:

Съгласен съм Клет България ООД, ЕИК 130878827, да използва предоставените от мен лични данни за маркетингови и търговски цели, като ми изпраща предложения за отстъпки, новини, бюлетини и всякакви други по имейл и на мобилния ми телефон, включително чрез приложенията Viber, Facebook и Facebook Messenger, както и други подобни.

Съгласен съм Не съм съгласен

Съгласието за обработка на предоставените лични данни е валидно до оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите e-mail на: data@klett.bg или чрез писмо на следния адрес: Клет България ООД, ЛИЧНИ ДАННИ, гр. София, п.к. 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12. Срокът за обработка на Вашите лични данни е до оттегляне на съгласието Ви. Можете да упражните правата си, свързани с обработваните за Вас лични данни, включително да поискате достъп до Вашата лична информация, коригиране, изтриване и др. Въпроси, искания за достъп до обработваните лични данни и др. можете да отправите на имейл: data@klett.bg. Ако смятате, че е налице нарушение на законодателството, регулиращо защитата на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/. Всички заявления и искания, получени от Клет България ООД, ще бъдат разгледани в съответствие с относимото законодателство в областта на защита на личните данни. Можете да получите повече информация за целите на обработката на Вашите лични данни, Вашите права и т.н. на https://bg.izzi.digital/#/read/politika_za_poveritelnost.

Политика за поверителност