Заявки за учебната 2020/2021 г.

 • Въвеждане
  на ЕИК
 • Данни за
  училището
 • Данни за
  учениците
 • Избор на
  заглавия
 • Уточняване
  на бонусите
 • Преглед на
  заявката
 • Изпращане
  на заявката
Заявка

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „Клет България“ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от „Клет България“ ООД.

Съгласен съм Не съм съгласен

С отбелязване на това поле заявявам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на „Клет България“ ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на „Клет България“ ООД.

Съгласен съм Не съм съгласен
Документи
Политика за поверителност