Описание на продуктите:

Електронно четимият учебник е електронно копие на печатния учебник и Не съдържа допълнителна информация и материали. Електронно четимите учебници от 1. до 7. клас са БЕЗПЛАТНИ.

IZZI e модерна среда за провеждане на онлайн обучение и самоподготовка. По-бързо, по-успешно и по-лесно учене с помощта на много интерактивни материали, тестови задачи, видео и аудио, симулации, анимации, панорами, изображения, галерии и мултимедия. Всички материали са достъпни безплатно.

Електронният учебник, както и електронно четимият, е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали.

Читанка за 1. клас

Автор(и): Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 5. клас

Автор(и): Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Литература за 6. клас

Автор(и): Б. Биолчев, С. Ангелова, Д. Янев, М. Калеев

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 1. клас

Автор(и): Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 6. клас

Автор(и): Т. Витанов, Л. Дилкина, И. Джонджорова, П. Тодорова, Н. Иванова

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 5. клас

Автор(и): Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

Издателство: Клет България, Анубис

Информационни технологии за 6. клас

Автор(и): В. Петров, К. Пенчева, Н. Георгиева

Издателство: Клет България, Анубис

Околен свят за 1. клас

Автор(и): Илиана Мирчева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 5. клас

Автор(и): Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

География и икономика за 6. клас

Автор(и): А. Попов, Д. Ангелова, Л. Любенова

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 1. клас

Автор(и): Янна Рускова, Стефан Русков, Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева

Издателство: Клет България, Анубис

Технологии и предприемачество за 5. клас

Автор(и): С. Плачков, В. Петров, М. Кавданска, Н. Димитрова, М. Делинешева, Д. Арнаудова

Издателство: Клет България, Анубис

История и цивилизации за 6. клас

Автор(и): Х. Матанов, Т. Димитров, Г. Иванова

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 1. клас

Автор(и): Бисер Дамянов, Огнян Занков, Даниела Маркова, Димитър Балкански, Олга Христова

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и природата за 6. клас

Автор(и): М. Шишиньова, С. Цаковски, А. Генджова, Е. Златкова, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева

Издателство: Клет България, Анубис

Буквар за 1. клас

Автор(и): Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 6. клас

Автор(и): Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова

Издателство: Клет България, Анубис

Буквар за 1. клас

Автор(и): Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 6. клас

Автор(и): О. Занков, Б. Дамянов, Б. Доневска, О. Христова, А. Генчева

Издателство: Клет България, Анубис

Булвест 2000 PDF Читанка 1н/Б

Автор(и): Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000