Електронно четими учебници

Електронно четим учебник е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Електронните учебници представляват дигитализирани варианти на книжното тяло на учебника обогатено с разнообразни мултимедийни образователни ресурси като: интерактивни задачи, аудиозаписи, видеозаписи, изображения, анимации, 3D визуализации, виртуални симулации, тестове, речници и други. Можете да ги разгледате на: Електронни учебници

КЛЕТ България PDF Your Space for Bulgaria 5.клас

Автор(и):

Издателство: Клет България

КЛЕТ България PDF Your Space for Bulgaria 6.клас

Автор(и):

Издателство: Клет България

КЛЕТ България PDF Your Space for Bulgaria 7.клас

Автор(и):

Издателство: Клет България

Музика за 10. клас

Автор(и): Я. Рускова, С. Русков, С. Хърков, Ю. Близнакова

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 10. клас

Автор(и): Елисавета Вълчинова-Чендова, Ваня Ангелска, Иванка Влаева-Стоянова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда за 10. клас

Автор(и): Боряна Донкова, Илия Илиев, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева-Костова, Йорданка Стефанова, Васил Делчев, Камелия Савова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Биология и здравно образование за 10. клас

Автор(и): М. Шишиньова, А. Асенова, А. Неделчева, И. Враджалиева, Л. Банчева

Издателство: Клет България, Анубис

Биология и здравно образование за 10. клас

Автор(и): Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Таня Димитрова, Мариана Христова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 10. клас

Автор(и): Б. Дамянов, А. Генчева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 10. клас

Автор(и): Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Информационни технологии за 10. клас

Автор(и): В. Петров, И. Зангочева - Бакалова, Е. Димитрова

Издателство: Клет България, Анубис

Информационни технологии за 10. клас

Автор(и): Ангел Ангелов, Красимир Харизанов, Елена Ковачева, Таня Сребрева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

История и цивилизация за 10. клас

Автор(и): Х. Матанов, И. Илиев, В. Колев, Р. Маринова - Христиди, К. Табакова

Издателство: Клет България, Анубис

История и цивилизации за 10. клас

Автор(и): Искра Баева, Евгения Калинова-Яйджиева, Диляна Ботева-Боянова, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев

Издателство: Клет България, Булвест 2000

География и икономика за 10. клас

Автор(и): А. Попов, К. Найденов, П. Лаков, С. Стойчев

Издателство: Клет България, Анубис

Икономика за 10. клас

Автор(и): А. Войкова, И. Манчев

Издателство: Клет България, Анубис

Физика и астрономия за 10. клас

Автор(и): Е. Златкова, Г. Дянков, К. Янакиева, В. Маринова

Издателство: Клет България, Анубис

Физика и астрономия за 10. клас

Автор(и): Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда за 10. клас

Автор(и): С. Цаковски, П. Василева, А. Генджова, К. Атанасов, М. Дочева, Б. Толев

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 10. клас

Автор(и): Т.Витанов, М. Кьосева, П. Недевски, Е. Стоименова

Издателство: Клет България, Анубис

Политика за поверителност