За контакт с нас
Електронна поща
Телефон
Адрес
гр. София, п.к. 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12;
Работно време
От понеделник до петък: 09:00 - 17:30
Политика за поверителност