Регистрация за учители в училище

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД.

Съгласен съм Не съм съгласен

С отбелязване на това поле заявявам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД.

Съгласен съм Не съм съгласен
Политика за поверителност