Описание на продуктите:

Електронно четимият учебник е електронно копие на печатния учебник и Не съдържа допълнителна информация и материали. Електронно четимите учебници от 1. до 7. клас са БЕЗПЛАТНИ.

IZZI e модерна среда за провеждане на онлайн обучение и самоподготовка. По-бързо, по-успешно и по-лесно учене с помощта на много интерактивни материали, тестови задачи, видео и аудио, симулации, анимации, панорами, изображения, галерии и мултимедия. Всички материали са достъпни безплатно.

Електронният учебник, както и електронно четимият, е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали.

Математика за 1. клас

Автор(и): Мариана Богданова, Мария Темникова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Човекът и природата за 6. клас

Автор(и): Максим Максимов, Свобода Бенева, Сашка Георгиева, Огнян Димитров, Мира Славова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 6. клас

Автор(и): Елисавета Вълчинова-Чендова, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Околен свят за 1. клас

Автор(и): Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 1. клас

Автор(и): Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 6. клас

Автор(и): Милена Блажева, Петя Иванова, Десислава Кралева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 1. клас

Автор(и): Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Технологии и предприемачество за 1. клас

Автор(и): Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Човекът и природата за 4. клас

Автор(и): И. Мирчева, В. Богоев

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и обществото за 4. клас

Автор(и): Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чурукова, Г. Тренчев, В. Илиева

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 4. клас

Автор(и): Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 4. клас

Автор(и): Б. Дамянов, М. Ангелов, Е. Гигова

Издателство: Клет България, Анубис

Читанка за 4. клас

Автор(и): М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Английски език за 6. клас English Plus 2

Автор(и): Ben Wetz,  Diana Pye

Издателство: Оксфорд

Български език за 4. клас

Автор(и): Т. Борисова, Н. Димитрова, С. Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 4. клас

Автор(и): П. Иванова, Д. Кралева, К. Никова-Гинчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Математика за 4. клас

Автор(и): М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 4. клас

Автор(и): Е. Вълчинова-Чендова, П. Марчева, В. Ангелска, Т. Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Технологии и предприемачество за 4. клас

Автор(и): Н. Цанев, Г. Йотова, Д. Кючукова, Е. Паламаркова, М. Кавданска, И. Неделчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Български език за 4. клас

Автор(и): М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000