Описание на продуктите:

Електронно четимият учебник е електронно копие на печатния учебник и Не съдържа допълнителна информация и материали. Електронно четимите учебници от 1. до 7. клас са БЕЗПЛАТНИ.

IZZI e модерна среда за провеждане на онлайн обучение и самоподготовка. По-бързо, по-успешно и по-лесно учене с помощта на много интерактивни материали, тестови задачи, видео и аудио, симулации, анимации, панорами, изображения, галерии и мултимедия. Всички материали са достъпни безплатно.

Електронният учебник, както и електронно четимият, е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали.

Изобразително изкуство за 4. клас

Автор(и): П. Иванова, Д. Кралева, К. Никова-Гинчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Математика за 4. клас

Автор(и): М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 4. клас

Автор(и): Е. Вълчинова-Чендова, П. Марчева, В. Ангелска, Т. Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Технологии и предприемачество за 4. клас

Автор(и): Н. Цанев, Г. Йотова, Д. Кючукова, Е. Паламаркова, М. Кавданска, И. Неделчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Български език за 4. клас

Автор(и): М. Герджикова, С. Вълкова, Д. Василева, А. Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Читанка за 4. клас (Първа и втора част)

Автор(и): Т. Борисова, Н. Димитрова, С. Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Човекът и обществото за 4. клас

Автор(и): Р. Пенин, Г. Якимов

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Човекът и природата за 4. клас

Автор(и): М. Максимов, Д. Миленкова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Компютърно моделиране за 4. клас

Автор(и): А. Ангелов-Ачо, Е. Ковачева, К. Харизанов, Т. Сребрева, Т. Момчева, С. Петрова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Български език за 4. клас

Автор(и): С. Здравкова, М. Сотирова, М. Илиева, М. Ачева

Издателство: Клет България, Анубис

Читанка за 4. клас

Автор(и): С. Здравкова, Т. Власева, Ю. Спиридонова, Е. Тамамджиева, В. Славова

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 4. клас

Автор(и): Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева

Издателство: Клет България, Анубис

Компютърно моделиране за 4. клас

Автор(и): И. Душков, Е. Димитрова, С. Христова

Издателство: Клет България, Анубис

Български език за 3. клас

Автор(и): С. Здравкова, М. Сотирова, М. Ачева

Издателство: Клет България, Анубис

Читанка за 3. клас

Автор(и): С. Здравкова, Т. Власева, Ю. Спиридонова, В. Славова

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 3. клас

Автор(и): Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 3. клас

Автор(и): Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 3. клас

Автор(и): Б. Дамянов, О. Занков, М. Ангелов, Т. Тошева

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и природата за 3. клас

Автор(и): И. Мирчева, В. Богоев

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и обществото за 3. клас

Автор(и): Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чурукова, С. Каменова

Издателство: Клет България, Анубис