Описание на продуктите:

Електронно четимият учебник е електронно копие на печатния учебник и Не съдържа допълнителна информация и материали. Електронно четимите учебници от 1. до 7. клас са БЕЗПЛАТНИ.

IZZI e модерна среда за провеждане на онлайн обучение и самоподготовка. По-бързо, по-успешно и по-лесно учене с помощта на много интерактивни материали, тестови задачи, видео и аудио, симулации, анимации, панорами, изображения, галерии и мултимедия. Всички материали са достъпни безплатно.

Електронният учебник, както и електронно четимият, е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали.

Читанка за 3. клас

Автор(и): С. Здравкова, Т. Власева, Ю. Спиридонова, В. Славова

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 3. клас

Автор(и): Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 3. клас

Автор(и): Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 3. клас

Автор(и): Б. Дамянов, О. Занков, М. Ангелов, Т. Тошева

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и природата за 3. клас

Автор(и): И. Мирчева, В. Богоев

Издателство: Клет България, Анубис

Човекът и обществото за 3. клас

Автор(и): Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чурукова, С. Каменова

Издателство: Клет България, Анубис

Компютърно моделиране за 3. клас

Автор(и): И. Душков, Д. Кожухарова, Е. Димитрова, С. Христова

Издателство: Клет България, Анубис

Читанка за 1. клас

Автор(и): Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари

Издателство: Клет България, Анубис

Математика за 1. клас

Автор(и): Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева

Издателство: Клет България, Анубис

Околен свят за 1. клас

Автор(и): Илиана Мирчева

Издателство: Клет България, Анубис

Музика за 1. клас

Автор(и): Янна Рускова, Стефан Русков, Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева

Издателство: Клет България, Анубис

Изобразително изкуство за 1. клас

Автор(и): Бисер Дамянов, Огнян Занков, Даниела Маркова, Димитър Балкански, Олга Христова

Издателство: Клет България, Анубис

Буквар за 1. клас

Автор(и): Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Буквар за 1. клас

Автор(и): Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Читанка за 1. клас

Автор(и): Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Читанка за 1. клас

Автор(и): Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Математика за 1. клас

Автор(и): Мариана Богданова, Мария Темникова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Околен свят за 1. клас

Автор(и): Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Музика за 1. клас

Автор(и): Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова

Издателство: Клет България, Булвест 2000

Изобразително изкуство за 1. клас

Автор(и): Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

Издателство: Клет България, Булвест 2000